Ouderbegeleiding

'Jaag op vlinders en ze zullen zich nooit laten vangen. Kijk naar vlinders en ze zullen naar je toekomen'

Kindercoach praktijk De Vlindertuin is er voor ouders van kinderen van 0-12 jaar met praktische pedagogische vraagstukken.

De Vlindertuin kan hulp bieden bij velerlei vragen, bijvoorbeeld op het gebied van

 • Hoog-gevoeligheid
 • Agressief of opstandig gedrag
 • Sociaal- of faalangst
 • Stress gerelateerde klachten
 • Ontroostbaar huilen
 • Bedplassen
 • Inslaap- of doorslaap problemen
 • Conflicten tussen kinderen
 • Pikken en jokken
 • Pesten
 • Verlies en rouw

U vindt in De Vlindertuin een sparringpartner. U wordt gehoord in uw verhaal en geleidt waar dat gepast is. Er worden concrete adviezen gegeven, waarmee u in de begeleiding van uw kind verder kunt.

Meer over ouderbegeleiding