Meer over ouderbegeleiding

Bij elke (nieuwe) fase in de opvoeding, kom je voor nieuwe vragen te staan. Meestal worden er antwoorden gevonden, passend binnen de huidige omstandigheden en levenssituatie. Soms blijken de antwoorden echter niet voldoende om uit een bepaalde situatie te geraken. Er kunnen dan zorgen ontstaan over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan de relatie tussen u en uw kind hierdoor onder druk komen te staan. U ervaart dat u extra handvatten nodig heeft. Kindercoach praktijk De Vlindertuin vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Een goede relatie tussen ouders en kinderen is immers van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind.

Wat is ouderbegeleiding

Kindercoach praktijk De Vlindertuin biedt u ondersteuning in uw rol als ouder/opvoeder. Het uitgangspunt is het bieden van maatwerk, toegespitst op uw vragen. U vindt in De Vlindertuin een sparringpartner. U wordt gehoord in uw verhaal en geleidt indien dat gepast is. U krijgt desgewenst concrete adviezen, waarmee u in de begeleiding van uw kind verder kunt.

Kindercoach praktijk De Vlindertuin biedt ondersteuning door het geven van kennis, inzicht en concrete handvatten. U verkrijgt meer inzicht in hoe u op een prettige manier kunt omgaan met uw kind, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en er weer meer plezier ontstaat binnen uw gezin.

Hoe werkt ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is maatwerk. Kindercoach praktijk De Vlindertuin kijkt daarom altijd eerst goed naar uw situatie. Daarna wordt bepaald welke mogelijkheden het beste bij u passen.

  1. U kunt zich rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school.
  2. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste korte kennismaking. In het kort wordt de hulpvraag besproken en de werkwijze van de praktijk toegelicht.
  3. Wanneer beide partijen besluiten om door te gaan met de begeleiding, volgt het intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de vragen en de verwachtingen aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst besproken. Wanneer blijkt dat een andere hulpverleningsvorm passender is, dan krijgt u daar advies over.
  4. Vervolgens volgt een gesprek waarin een begeleidingsplan wordt voorgesteld.
  5. Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is om uit de ontstane situatie te geraken. Het uitgangspunt hierbij is dat er zo kortdurend als mogelijk wordt gewerkt.
  6. Gemiddeld omvat ouderbegeleiding 3 sessies van twee uur.