Meer over kindercoaching

Binnen Kindercoachpraktijk De Vlindertuin wordt gewerkt vanuit de visie dat de mens in zijn totaliteit moet worden gezien. Gedragingen van mensen kunnen meerdere betekenissen hebben en het vinden van de juiste betekenis is belangrijk om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Door het bieden van passende coaching, training en begeleiding kan iemand zich weer gelukkig, veilig en tevreden voelen. Dit is belangrijk om weer verder te kunnen ontwikkelen. Eén van de hulpverleningsvormen die de Vlindertuin biedt, is kinder- en jongeren coaching.

Wat is kinder-jongeren coaching

Bij coaching wordt samen met uw kind toegewerkt naar het zelf leren aanpakken van lastige situaties. Dit gebeurt tijdens een individueel, kortdurend, praktisch en oplossingsgericht traject. Er wordt gewerkt met spel, creatieve werkvormen, verhalen, ontspanningstechnieken en gesprekken. Door te werken met deze technieken opent uw kind zich en laat het zijn of haar eigenheid, kwaliteiten, mogelijkheden en behoeften zien. Door uw kind bewust te maken van de eigen kwaliteiten en inzicht te geven in hoe het deze kwaliteiten kan gebruiken in lastige situaties, ervaart uw kind hoe het zelf lastige situaties aan kan pakken en op kan lossen. Dit zorgt voor een hervinden van de balans en voor het weer open kunnen staan voor verdere ontwikkeling.

Hoe werkt kinder-jongeren coaching

U als ouder(s)/verzorger(s) kunt zich rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school.

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste korte kennismaking. In het kort wordt de hulpvraag besproken en de werkwijze van de praktijk toegelicht.

Wanneer gezamenlijk wordt vastgesteld dat de geboden mogelijkheden voor begeleiding/coaching passend is, volgt het intakegesprek. Tijdens het intake gesprek worden de vragen en de verwachtingen aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst besproken. Wanneer dan alsnog blijkt dat een andere hulpverleningsvorm passender is, dan krijgt u daar advies over. Ook kan het zijn dat er een groepstraining wordt voorgesteld, al dan niet gecombineerd met individuele coachsessies, of een combinatie van kindercoaching met ouderbegeleiding.

Vervolgens volgen er drie sessies met uw kind. In deze sessies staat het opbouwen van een vertrouwensband centraal en worden de behoeften van uw kind verduidelijkt. Samen met uw kind worden zijn/haar kwaliteiten onderzocht, evenals de vaardigheden die geleerd moeten worden om te kunnen omgaan met dat waar uw kind nu last van heeft. In deze eerste sessies wordt al een eerste aanzet gedaan deze vaardigheden te verbeteren.

Na deze drie sessies volgt opnieuw een oudergesprek. Hierin wordt het proces besproken en een coachingsplan voorgesteld met eventuele begeleidingsadviezen.

Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor uw kind om zijn balans weer te hervinden en weer open te kunnen staan voor verdere ontwikkeling.

Gemiddeld duurt een coachingstraject 10-16 sessies van een uur.

Op het eind van het traject volgt een evaluatie en desgewenst een begeleidingsplan met concrete handvatten voor de praktijk.

Klik hier om een idee te krijgen van hoe een traject kan lopen