Meer over groepstraining bij de Vlindertuin

Lees hier waarom groeptrainingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind.

Sociaal emotionele vaardigheidstrainingen

De trainingen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die "niet lekker in hun vel zitten". Zij laten door hun gedrag zien dat ze, even, uit evenwicht zijn. Ze vertonen gedragingen zoals driftbuien, huilbuien, in zichzelf gekeerd zijn, faalangst, liegen, bedplassen of stress. Het kan zijn dat ze door andere kinderen gepest worden of zelf andere kinderen pesten. Het kind heeft behoefte aan passende ondersteuning om weer in zijn kracht te komen staan en tot verdere ontwikkeling te kunnen komen.

Een groepstraining kan een voorkeur hebben boven individuele coaching wanneer het herkennen van zichzelf in anderen en het leren van anderen bijdraagt aan het sneller in evenwicht komen.

Wat wordt er geleerd in een groepstraining

Het belangrijkste doel van de training is dat uw kind positief over zichzelf en de ander gaat denken. Uw kind krijgt in de training allerhande handvatten aangereikt die het kan gebruiken in stressvolle sociale situaties. Doordat de handelingsmogelijkheden worden uitgebreid, heeft uw kind minder last van sociale stress en wordt het vaardiger in het omgaan met anderen. Uw kind ervaart zowel binnen als buiten de training dat sociale situaties ook positief kunnen verlopen. Hierdoor versterkt het vertrouwen in zichzelf. Zowel sociaal als emotioneel wordt uw kind daardoor krachtiger.

Na het volgen van een training weet uw kind hoe het in sociale situaties kan handelen, kan uw kind daadwerkelijk handelen en durft uw kind ook te handelen. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

U wordt door middel van oudersessies betrokken, zodat u uw kind tijdens en na de training kunt ondersteunen bij het verder eigen maken van de geleerde vaardigheden.

Welke groepstrainingen worden er gegeven

De groepstrainingen betreffen op de eerste plaats maatwerk. Aan de hand van de individuele vraagstellingen, wordt een programma samengesteld. Bij het vormgeven van het programma dienen cognitief gedragstherapeutische principes als basis. De vorm van de groepstraining wordt vervolgens dusdanig verfijnd, dat deze aansluit op de behoeften van de deelnemers. Afhankelijk van de behoeften van de deelnemers wordt het accent in de trainingen gelegd op het aanleren van sociale vaardigheden, het verstevigen van de weerbaarheid, het managen van het zelf of het beheersen van de emoties.

Hoe wordt de groepstraining gegeven

De training wordt in een kleine groep (4 tot maximaal 8 kinderen) gegeven. Het voordeel van trainen in een groep is dat uw kind van andere kinderen leert. Het werken met een kleine groep biedt daarnaast het voordeel dat er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding en oefening. De training wordt gegeven in een prikkelarme ruimte.

De training heeft een duidelijke en zorgvuldig opgebouwde structuur. Uw kind leert, allereerst in een overzichtelijke en veilige situatie, nieuwe vaardigheden aan. Vervolgens wordt uw kind gestimuleerd om deze vaardigheden ook in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken. Om ervoor te zorgen dat wat het kind in de training leert, ook in de praktijk wordt toegepast, wordt u actief betrokken in de training. U leert door kennisoverdracht en oefening hoe u uw kind in de praktijk het beste kunt ondersteunen.

Werkwijze

U als ouder(s)/verzorger(s) kunt zich rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school.

  1. U meldt uw kind via het contactformulier aan.
  2. U ontvangt een inschrijfformulier. De vragen op het formulier hebben betrekking op het karakter en de persoonlijkheid van uw kind, de huidige situatie, de leerbehoeften en de stijl van leren.
  3. Op basis van de ingevulde gegevens, wordt een groep en trainingsinhoud samengesteld. Bij voldoende deelnemers (4) gaat een training van start.
  4. Vervolgens wordt uw kind, samen met u uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Binnen dit gesprek staan de leerbehoeften van uw kind centraal en wordt uitleg gegeven over de training en over uw rol in het geheel.
  5. Wanneer gezamenlijk wordt vastgesteld dat de voorgestelde training passend is, start de training. Een training zal gemiddeld bestaan uit 10 bijeenkomsten van 2 uur en 1 oudersessie.
  6. Na afronding van de training, volgen er nog 2 terugkombijeenkomsten (na 3 en na 6 maanden). Hieraan voorafgaand vindt met u een telefonisch gesprek plaats.

 

 Leer meer over de training ontdek jouw superkracht