Beeldvormend onderzoek

Binnen beeldvormend onderzoek worden drie typen vraagstellingen onderscheiden:

Onderkennend: wat is er aan de hand? 

Verklarend: waarom zijn de (gedrags)problemen er? Welke factoren van het kind en zijn omgeving houden de problemen in stand?

Adviserend: hoe kan het kind zo goed mogelijk ondersteund worden? Welke vorm van begeleiding of behandeling is gewenst?

Ook kan het gaan over een combinatie van vragen.

 

Binnen de mogelijkheden behoren:

Cognitief onderzoek

(sociaal) emotioneel onderzoek

Basaal (screenend) neuropsychologisch onderzoek (o.a. gericht op het concentratievermogen, aandachtsfuncties, executieve functies)

Persoonlijkheidsonderzoek (waaronder ook copingstijl, zelfbeeld) 

Het beeldvormend onderzoek is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD).